lördag 25 december 2010


Änderna börjar ge upp, mat har dom men de klarar inte att hålla bort isen mer än ett dygn till tror jag. De är bara ett tjugotal kvar av 200 st. De drar nog till Trollhättan i morgon.Rådjuren ger sig inte,de äter granar och spanar efter den svarta faran som består av vår labb.Vedpannan behöver också mat men det börjar bli svårt att finna den under snön. Enda nackdelen om det kommer en töperiod nu är att all snön inte försvinner och det blir skare som förvärrar ytterligare för det vilda.                                                                                               

Inga kommentarer: