söndag 30 augusti 2009


Fastän vi ej skördat klart förbereder vi oss nu för höstsådd. Vi har 62 ha vårraps kvar samt 40 ha havre som måste bort innan vi skall plöja. Fann ett kort när de harva på hede förr,observera hatten på föraren.

Inga kommentarer: